Milion w PACZCE DLA POWODZIAN

13.11.2010
Milion w PACZCE DLA POWODZIAN
Marcin Zieliński
Ideą, jaka przyświecała akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN jest mądra pomoc. Mądra, czyli dokładnie taka, jakiej ludzie potrzebują.
Właśnie dlatego największy nacisk kładliśmy na zbieranie informacji w terenie wśród rodzin poszkodowanych przez powódź, na temat tego, jakie są najpilniejsze i największe potrzeby każdego gospodarstwa domowego z osobna.

W ciągu pięciu miesięcy udało nam się zmobilizować kilkuset wolontariuszy, którzy w pierwszym etapie akcji przeankietowali prawie 3400 rodzin w całej Polsce. Dzięki ich wysiłkowi SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN dysponowała bardzo cenną bazą danych - informacjami o każdej z potrzebujących pomocy rodzin, obejmujące dane kontaktowe, informacje na temat sytuacji materialnej, strat spowodowanych przez powódź, a także spis najpilniejszych potrzeb. Mając taką wiedzę, w drugim etapie akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN mogła przekazywać powodzianom w najcięższej sytuacji dokładnie taką pomoc, jaka w danej rodzinie była najbardziej potrzebna.

W sumie przekazaliśmy dary o szacowanej wartości około MILIONA ZŁOTYCH, docierając do 3394 poszkodowanych przez powódź rodzin w Małopolsce, na Mazowszu, na Podkarpaciu oraz z okolic Sandomierza.

Podsumowanie pierwszego etapu akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN

W pierwszym etapie akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN nasi wolontariusze zawozili poszkodowanym przez powódź rodzinom standardowe PACZKI z produktami pierwszej potrzeby (żywność i środki czystości), a także – jeśli rodzina wyraziła na to zgodę – przeprowadzali ankiety dotyczące strat i najpilniejszych potrzeb.

Z pomocą udało nam się dotrzeć do 3394 dotkniętych powodzią rodzin w Małopolsce, na Mazowszu i Podkarpaciu. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, a także współpracy z Bankiem Żywności udało nam się zebrać dary o wartości około 537 tysięcy złotych (przeciętna wartość jednej PACZKI szacowana jest na około 200 złotych). W wyjazdach na tereny powodziowe uczestniczyło prawie 700 wolontariuszy, w tym 385 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pozostałych 180 to indywidualne zgłoszenia). Pierwszy etap akcji trwał od 24 maja do połowy lipca 2010.

Podsumowanie drugiego etapu akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN

W drugim etapie akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN dotarliśmy z konkretną, celową pomocą do wybranych przez nas 1300 najbardziej poszkodowanych przez powódź rodzin przeankietowanych w pierwszym etapie. W sumie wartość pomocy w drugim etapie została oszacowania na 477 tysięcy złotych.

W Małopolsce drugim etapem objęliśmy 1000 rodzin i przekazaliśmy im pomoc sięgającą 300 000 zł. 43 lodówki (wartość 32 000 zł) zakupione przez członków NSZZ Solidarność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie trafiły do mieszkańców Słupca. Podczas zbiórek kościelnych zebraliśmy ponad 60 000 złotych, za które zakupiliśmy materiały budowlane, meble i sprzęty AGD. W Leroy Merlin zebraliśmy 10 palet materiałów budowlanych (wartość ok. 4 000 zł). Nasi liderzy, opiekujący się rodzinami w konkretnych miejscowościach na własną rękę poszukiwali sponsorów, dzięki którym zakupiono dary o wartości około 50 000 zł!

Na Mazowszu, gdzie drugim etapem akcji objęliśmy 200 rodzin, przekazaliśmy 35 pralek (wartość ok. 30 000 zł), dodatkowo dostarczone zostały dary z indywidualnych zgłoszeń o wartości ok. 5 000 zł. Przeprowadziliśmy też akcję z Grupą Żywiec i za przekazane przez nich pieniądze kupiliśmy materiały budowlane dla Gminy Solec o wartości 60 000 zł. W sumie pomoc przekazana powodzianom z Mazowsza szacowana jest na 95 000 zł.

Powodzianom z Podkarpacia (130 rodzin) przekazaliśmy sprzęty AGD (50 pralek, 50 lodówek, 50 kuchenek od firmy Amica) za wartość 75 000 zł, dodatkowo dostarczone zostały dary z indywidualnych zgłoszeń o wartości 7 000 zł – w sumie 82 000 zł.

Dodatkowo we wrześniu świętokrzyscy wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI zorganizowali akcję „Wyprawka szkolna dla Sandomierza”, podczas której przekazali meble, książki, zabawki i przybory szkolne dla ponad 50 dzieci z poszkodowanych przez powódź miejscowości w okolicach Sandomierza.

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy w imieniu wszystkich powodzian, do których dotarliśmy z pomocą. I dziękujemy w swoim imieniu, całego Stowarzyszenia WIOSNA, za to, że każdego dnia akcji zmienialiście mentalność Polaków, udowodniając, że to nie rzeczy pomagają, ale ludzie!

Dokonali tego liczni uczniowie, którzy nie chcieli oglądać powodzi tylko na ekranie telewizora, ale pojechali na tereny powodziowe, by odebrać prawdziwą lekcję życia. Wolontariusze i liderzy - dla których powódź nie skończyła się, kiedy ucichły doniesienia medialne, ale trwała, dopóki nie udało się pomóc ostatnim rodzinom, którymi się opiekowali. Kierowcy - którzy zgłaszali się do nas oferując tylko transport, ale nie wahali się wjeżdżać na zniszczone drogi, którymi nikt przy zdrowych zmysłach nie jechałby ciężarówką, pomagali w noszeniu sprzętów i byli dumni, że i oni biorą udział w pomocy tej jednej rodzinie z końca wsi. Darczyńcy, którzy dopytywali, jak powodzianie reagowali na pomoc, czy sprzęty sprawiły radość, czy naprawdę będą potrzebne.

Nie sposób zliczyć wyjątkowych spotkań i historii, jakie przydarzyły się w ostatnich czterech miesiącach. Nie sposób zapomnieć ludzi. Pana Jerzego, którego dom runął na osuwisku. Pani Krystyny, która nie sądziła, że kiedykolwiek będzie mieć nową lodówkę. Pani Marii, która dla wolontariuszy upiekła ciasto. Ale też Magdy i Michała, którzy zorganizowali akcję „Worek cementu” i namówili do włączenia się w akcję sklepu Leroy Merlin. Marcina, który organizował zbiórki w kościołach. Pani Bogny, która, która pomagała powodzianom pisać pisma o odszkodowanie czy pani Ewy, która załatwiła w jednym ze sklepów meble za symboliczną złotówkę. Członków NSZZ Solidarność z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy kupili aż 43 lodówki dla mieszkańców Słupca. I wielu, wielu innych…


Dziękujemy. To była prawdziwa SZLACHETNA PACZKA.

Sztab akcji SZLACHETNA PACZKA dla POWODZIAN
Partnerzy strategiczni
Partnerzy
Patroni medialni